Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen

8.4.2017 klo 14:00

SF-Caravan Etelälahti ry.
Ollilantie 225 A 03300 Otalampi

Kevätkokous

Etelälahti talo 8.4.2017 klo 14.00

Esityslista

1. Kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Kokousvirkailijoiden valinta

4.1 Puheenjohtajan valinta kokoukseen

4.2 Sihteerin valinta kokoukseen

4.3 Pöytäkirjan tarkastajat 2 kpl

4.4 Ääntenlaskijat 2 kpl
5. Ilmoitusasiat
6. Toimintakertomuksen hyväksyminen
7. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen
9. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja vastuuvelvollisille

10. SF-Caravan Etelälahti ry:n sääntömuutos
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

SF-Caravan Etelälahti ry./hallitus

KAHVIA JA KESKUSTELUA KOKOUKSEN JÄLKEEN