SF-Caravan Etelälahti ry., Hallituksen kokous 3.4.2022

3.4.2022

Hallitus on kokoontunut 3.4.2022 ja kokouksessa on käsitelty mm. seuraavia asioita

 -Keskusteltiin Koivumäen jätevesijärjestelmään vielä tarvittavista investoinneista 
- Todettiin, että vuoden 2022 tapahtumakalenteri on julkaistavissa 
- Keskusteltiin Fortumin ja Carunan hintojen noususta.

SF-Caravan Etelälahti ry:n hallitus