SF-Caravan Etelälahti, Hallituksen kokous 18.1.2022

19.1.2022

Hallitus on kokoontunut 18.1.2022 ja kokouksessa on käsitelty mm. seuraavia asioita: 
• Keskusteltiin tiimien ja toimikuntien tehtävistä. 
• Keskusteltiin kesätyöntekijän palkkaamisesta alueelle. Päätettiin käynnistää haku kesäkaudelle 2022. 
• Kohonneiden kaasuntoimituskustannusten vuoksi päätettiin korottaa kaasupullojen myyntihintoja 1.2.2022 alkaen seuraavasti: teräs 27€, alumiini 29€. 
• Päätettiin tutustua Vankkurihymiötunnuksen hakuprosessiin.
• Keskusteltiin lasten leikkipaikan kunnostuksesta ja uuden mahdollisen leikkipaikan rakentamisesta Koivumäkeen. 
• Keskusteltiin sähkön hinnasta ja kehotetaan alueen käyttäjiä tarkkailemaan omaa sähkön kulutusta etenkin alueen yleisissä tiloissa. 
• Keskusteltiin laiturialueen kunnostamisesta.

SF-Caravan Etelälahti ry:n hallitus