SF-Caravan Etelälahti, Hallituksen kokous 20.2.2022

23.2.2022

Hallitus on kokoontunut 20.2. ja kokouksessa on käsitelty mm. seuraavia asioita:

• Keskusteltiin alueen talvikunnossapidosta.

• Päätettiin tehostaa kierrätyksestä tiedottamista alueella. Uusitaan kierrätyskyltit.

• Päätettiin, että kevätkokous pidetään 21.5.2022 klo 13.00.

SF-Caravan Etelälahti ry:n hallitus