SF-Caravan Etelälahti ry:n syyskokous

5.11.2016 klo 14:00

Tervetuloa jäsenet. Tilaisuus alkaa kahvittelulla ja jäsenyyden tarkistuksilla klo 13.30

SF-Caravan Etelälahti ry

Ollilantie 225 A 03300 Otalampi    sfcetelalahti@gmail.com     www.etelalahdenulkoilu.fi

 

                                                                

Syyskokous                esityslista        

                                           

Etelälahti Otalampi      05.11.2016 klo 14.00

1. Kokouksen avaus

2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Kokousvirkailijoiden valinta

4.1 Puheenjohtajan valinta kokoukseen

4.2 Sihteerin valinta kokoukseen

4.3 Pöytäkirjan tarkastajat 2 kpl

4.4 Ääntenlaskijat 2 kpl

5. Ilmoitusasiat

6. SFC Etelälahti aluesääntöjen hyväksyminen

7. Puheenjohtajan ja hallituksen valinta

                      7.1 Puheenjohtajan valinta

                      7.2 Hallituksessa erovuorolla olevien jäsenten (2) arvonta.

                      7.3 Hallituksen jäsenten valinta erovuorolaisten /eronneiden tilalle

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, SFC-Etelälahti aluehinnasto ja talousarvio 2017

10. Päätetään jäsenmaksun suuruus ja rinnakkaisjäsenmaksun suuruus

11. Päätetään yhdistyksen edustajien ja hallituksen jäsenten matka- ym. korvaukset

12. Päätetään että puheenjohtajan, taloudenhoitajan ja toimikuntien vetäjien ei tarvitse tehdä isäntävuoroa

12. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilöt liiton kokouksiin

13. Muut esille tulevat asiat

                      13.1 Isäntävuorot 2017

14. Kokouksen päättäminen